Cảng Cam Ranh – hợp tác phát triển dịch vụ Logistics

Cảng Cam Ranh
Cảng Cam Ranh

Cảnh Cam Ranh (Khánh Hòa) đã và đang được đầu tư nâng cấp cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực chất lượng cao và đặc biệt tập trung phát triển các dịch vụ logistics để trở thành một cảng tổng hợp hàng đầu khu vực…

Cảng Cam Ranh là cảng biển có mực nước sâu, kín gió, diện tích vịnh rộng, nằm gần đường hàng hải quốc tế và liên thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không. Hiện nay, cảng Cam Ranh được đầu tư nâng cấp cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực chất lượng cao để trở thành một cảng tổng hợp hàng đầu khu vực Nam Trung Bộ.

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã ký kết biên bản thoả thuận hợp tác với Công ty cổ phần Đường Việt Nam nhằm cung cấp các dịch vụ logistics tại cảng gồm bốc xếp, giao nhận, lưu kho và vận chuyển hàng hoá; hợp tác chế tạo, sửa chữa cơ khí hàng hải với với Công ty TNHH Công nghiệp Tây Nam; hợp tác hợp tác với Công ty TNHH DS PARTNER để đầu tư kho lạnh tại cảng; hợp tác với Công ty cổ phần Logictics Tân Thế Giới để cung cấp dịch vụ xếp dỡ, lưu kho bãi và vận chuyển hànt hóa để phát triển chuỗi dịch vụ logistics tại khu vực Cam Ranh – Khánh Hòa.

Cảng Cam Ranh
Cảng Cam Ranh

Cảng Cam Ranh

Cảng Cam Ranh cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn và Công ty cổ phần ICD Cam Ranh nhằm cung cấp chuỗi dịch vụ container tại cảng. Hợp tác với Trường Đại học Nha Trang thực hiện các dự án logistics, chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Các thỏa thuận hợp tác này góp phần tạo nền tảng và thuận lợi cho phát triển hoạt động kinh doanh của cảng Cam Ranh nói riêng, sự phát triển kinh tế – xã hội khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung.

Cần Thơ Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển

Xem thêm:

Gửi hàng đi Hà Lan

Indochinapost