Giấy phép CITES là gì??

CITES Permit- chứng chỉ CITES là giấy tờ pháp lí do Cơ quan thẩm quyền quản lí CITES Việt Nam cấp đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tái nhập khẩu, nhập nội từ biển hợp pháp mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES; xuất khẩu mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quí, hiếm theo qui định và không thuộc Danh mục các loài thuộc Phụ lục CITES.

CITES
CITES

Quy định về CITES Permit

1. Giấy phép CITES được qui định áp dụng cho việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES và các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quí, hiếm.

Giấy phép CITES phải được ghi đầy đủ thông tin, dán tem CITES hoặc mã vạch, kí và đóng dấu của Cơ quan thẩm quyền quản lí CITES Việt Nam.

2. Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm được qui định áp dụng cho mẫu vật lưu niệm qui định tại các Phụ lục CITES. Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm phải được ghi đầy đủ thông tin, có chữ kí, họ và tên của chủ cơ sở nuôi, trồng.

3. Chứng chỉ mẫu vật tiền Công ước được qui định áp dụng cho các mẫu vật tiền Công ước.

4. Thời hạn hiệu lực tối đa của giấy phép, chứng chỉ xuất khẩu và tái xuất khẩu là 06 tháng; thời hạn hiệu lực tối đa của giấy phép nhập khẩu là 12 tháng, kể từ ngày được cấp.

5. Giấy phép, chứng chỉ CITES chỉ được cấp một bản duy nhất và luôn đi kèm lô hàng/mẫu vật CITES.

6. Cơ quan cấp giấy phép CITES, chứng chỉ mẫu vật tiền công ước là Cơ quan thẩm quyền quản lí CITES Việt Nam.

7. Cơ sở chế biến, kinh doanh trực tiếp cấp chứng chỉ CITES mẫu vật lưu niệm.

>> Dịch vụ vận tải đường biển từ HCM đi SOUTHAMPTON hàng lẻ! 

Thu hồi, hoàn trả giấy phép CITES

1. Cơ quan thẩm quyền quản lí CITES Việt Nam thu hồi giấy phép, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

a) Giấy phép, chứng chỉ được cấp không đúng qui định;

b) Giấy phép, chứng chỉ được sử dụng sai mục đích;

c) Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép, chứng chỉ có hành vi vi phạm qui định của pháp luật về quản lí, bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quí, hiếm và qui định của CITES.

2. Hoàn trả giấy phép, chứng chỉ hết hiệu lực:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày giấy phép, chứng chỉ hết hiệu lực mà giấy phép, chứng chỉ không được sử dụng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy phép, chứng chỉ phải gửi trả giấy phép, chứng chỉ hết hiệu lực cho Cơ quan thẩm quyền quản lí CITES Việt Nam;

b) Cơ quan thẩm quyền quản lí CITES Việt Nam có quyền từ chối cấp phép các lần tiếp theo trong trường hợp các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ nộp trả giấy phép, chứng chỉ hết hiệu lực trước đó. (Theo Nghị định Số: 06/2019/NĐ-CP)

Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý CITES Permit tại Việt Nam

Thương nhân nộp hồ sơ tại một trong các địa chỉ sau:

a) Cơ quan quản lý CITES Việt Nam:

– Địa chỉ: Nhà A3, số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

– Điện thoại: (04) 3733 5676; Fax: (04) 3734 6742

– Email: cites_vn.kl@mard.gov.vn

– Trang web: www.tongcuclamnghiep.gov.vn

b) Cơ quan đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam tại phía Nam:

– Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà số 12, đường Võ Văn Kiệt, quận I, thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (08) 3821 8206; Fax: (08) 3915 1120

– Email: citesphianam@gmail.com”

Cre: vietnambiz và luatduonggia

Xem thêm: Dịch vụ chuyển phát nhanh Cần Thơ đi Sri Lanka giá rẻ