Một số thuật ngữ trong vận tải hàng không

Những thuật ngữ tiếng anh về logistics trong ngành rất quan trọng. Nhưng đồng thời ít nhều cũng gây khó khăn đối với những bạn đang làm trong ngành này nếu trước đó chưa tìm hiểu đến. Hiểu được điều này, Cần Thơ Logistics tổng hợp vài thuật ngữ trong vận tải hàng không với mong muốn các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Đây chỉ là một vài thuật ngữ phổ biến trong vận tải hàng không, chúng tôi  hy vọng nó có thể giúp ích cho bạn trong học tập và công việc.

Một số thuật ngữ phổ biến trong vận tải hàng không
Một số thuật ngữ phổ biến trong vận tải hàng không

 

Một số thuật ngữ phổ biến trong vận tải hàng không

A2A – Airport-to-Airport: vận chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đích

ATA – Actual Time of Arrival: Thời gian đến thực tế
ATD – Actual Time of Departure: Thời gian khởi hành thực tế
AWB – Air Waybill: vận đơn hàng không, lại được chia thành MAWB – Master Air Waybill (vận đơn chủ do hãng hàng không phát hành) và HAWB – House Air Waybill (vận đơn nhà do người giao nhận phát hành)
Booking: Đề nghị lưu chỗ trên máy bay, được hãng hàng không xác nhận
Dimensional Weight: Số đo trọng lượng thể tích, là khoảng trống hoặc khối lượng của lô hàng.
FCR – Forwarder’s Certificate of Receipt: Giấy chứng nhận đã nhận hàng của người giao nhận
FTC – Forwarder’s Certifficate of Transport: Giấy chứng nhận vận chuyển của người giao nhận
FWR – Forwarder’s Warehouse Receipt: Biên lai kho hàng của người giao nhận (cấp cho người xuất khẩu)
GSA – General Sales Agent: Đại lý khai thác hàng được hãng hàng không chỉ định
IATA – International Air Transport Association: Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế
NOTOC – Notification To Captain: Thông báo cho cơ trưởng, là danh sách hàng hóa trên máy bay báo cho cơ trưởng chuyến bay biết
TACT – The Air Cargo Tariff: Bảng cước vận chuyển hàng hóa hàng không, do hãng hàng không công công bố
POD – Proof Of Delivery: Bằng chứng giao hàng, chứng từ thể hiện về việc người vận tải đã giao hàng theo thỏa thuận.
Volume charge: Cước phí vận tải hàng không tính theo dung tích hàng (thay vì trong trọng lượng)
Weight charge: Cước phí hàng không tính theo trọng lượng hàng hóa thực tế.

Các dịch vụ của Cần Thơ Logistics

  • Chuyển phát nhanh
  • Vận chuyển nội địa và quốc tế
  • Thủ tục hải quan
  • Vận chuyển thú cưng nội đia và quốc tế
  • Order mua hộ hàng nước ngoài

Vận chuyển hàng hóa sang Hungary

Indochinapost