Thông tin về thuế nhập khẩu

Tìm hiểu những thông tin về thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu là một trong những loại thuế gián thu quan trọng. Nó có ảnh hưởng rất nhiều tới ngân sách cũng như nền kinh tế quốc gia.

Các loại Thuế nhập khẩu hàng hóa

Thuế được hiểu là một khoản đóng góp bằng tiền của công dân cho nhà nước. Thuế có tính xác định, không hoàn trả mà nó dựa trên hình thức công dân tự nguyện đóng góp thông qua con đường quyền lực. Việc đóng thuế nhằm mục đích bù đắp các chi tiêu của nhà nước trong việc thực hiện các chức năng kinh tế – xã hội của nhà nước.

"Thông

  • Thuế VAT
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Thuế bảo vệ môi trường
  • Thuế tự vệ
  • Thuế chống bán hàng giả
  • Thuế chống trợ cấp

Thuế nhập khẩu

"Thông

Thuế nhập khẩu là sắc thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu trong quan hệ thương mại quốc tế.

Đây là một loại thuế các nước dùng để đánh vào hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu nhằm huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước, bảo hộ sản xuất và can thiệp vào quá trình hoạt động trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia.

Theo quy định hiện hành của Việt Nam, phương pháp tính Thuế nhập khẩu bao gồm:

Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm với thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thông thường

Phương pháp tính thuế tuyệt đối

Phương pháp tính thuế hỗn hợp và

Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan

Thuế VAT

Thuế giá trị gia tăng (VAT – Value Added Tax) là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Hàng hóa nhập khẩu là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu nhằm hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng của xã hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho ngân sách Nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đối với một số hàng hóa, dịch vụ.

Người nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa, phải tính và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.

Theo quy định hiện hành, với những mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường (trừ các đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường khi nhập khẩu) như xăng dầu, mỡ nhờn, túi nilong..,

Khi nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp có trách nhiệm tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường (trừ xăng dầu nhập khẩu để bán).

Thuế tự vệ

Thuế tự vệ là thuế bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Thuế chống bán phá giá

Thuế chống bán phá giá là thuế  bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Thuế chống trợ cấp

Thuế chống trợ cấp là thuế bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Lưu ý:

 Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo

Xem thêm về chúng tôi:

http://indochinapost.com

https://canthologistics.com